PRIVACY POLICY

EEN OVERZICHT VAN GEGEVENSBESCHERMING

Algemeen

Het volgende geeft een eenvoudig overzicht van wat voor soort persoonlijke informatie we verzamelen, waarom we ze verzamelen en hoe we omgaan met uw gegevens wanneer u onze website bezoekt of gebruikt. wat gebeurt er met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke informatie zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid hieronder.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?


De gegevens die op deze website worden verzameld, worden verwerkt door de exploitant van de website. De contactgegevens van de exploitant zijn te vinden in de vereiste juridische kennisgeving van de website.


Hoe verzamelen we uw gegevens?


Sommige gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt, bijv. . Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.


Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt en gebruikt. Deze gegevens zijn voornamelijk technische gegevens, zoals de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt of wanneer u de pagewebsite bezocht. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.


Waar gebruiken wij uw gegevens voor?


Een deel van de gegevens wordt verzameld om de goede werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.


Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?


U hebt altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de oorsprong, de ontvangers en het doel van de verzameling ervan. U hebt ook het recht om te vragen dat uw gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen via het adres in de juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over de kwestie van privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

Analytics en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kunnen statistische analyses van uw surfgedrag worden gemaakt. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analyses. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem geëncrypteerd en gepseudonimiseerd, d.w.z. dat we u via deze gegevens niet kunnen identificeren. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacybeleid.

ALGEMENE INFORMATIE EN VERPLICHTE INFORMATIE

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en dit privacybeleid.


Als u deze website gebruikt, worden verschillende soorten persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.


Houd er rekening mee dat gegevens die via internet worden verzonden (bijvoorbeeld via e-mailcommunicatie) kunnen worden onderworpen aan inbreuken op de beveiliging. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Kennisgeving betreffende de partij die verantwoordelijk is voor deze website

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens op deze website is:


De verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonlijke gegevens (namen, e-mailadressen, etc.).

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Veel gegevensverwerking is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. Let op: gegevens die zijn verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

Recht om klachten in te dienen bij regelgevende instanties

Als de wetgeving inzake gegevensbescherming is geschonden, kan de betrokkene een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties. De bevoegde regelgevende instantie voor aangelegenheden met betrekking tot de wetgeving inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/functionaris-gegevensbescherming-fg

Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch aan uzelf of aan een derde te laten leveren in een standaard, machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke partij nodig heeft, gebeurt dit alleen voor zover technisch mogelijk.

Versleutelde betalingen op deze website

Als u een contract aangaat waarbij u ons uw betalingsinformatie (bijvoorbeeld rekeningnummer voor automatische incasso's) moet sturen, hebben we deze gegevens nodig om uw betaling te verwerken.


Betalingstransacties met gebruikelijke betaalmiddelen (Visa / MasterCard, automatische incasso) worden alleen uitgevoerd via gecodeerde SSL- of TLS-verbindingen. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen in de adresregel van uw browser wanneer deze verandert van "http: //" in "https: //" en het vergrendelingspictogram in uw browserregel zichtbaar is.


In het geval van gecodeerde communicatie kunnen betalingsgegevens die u ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen

Zoals wettelijk toegestaan, hebt u het recht om op elk moment kosteloos informatie te krijgen over al uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen, evenals de oorsprong, de ontvanger en het doel waarvoor deze zijn verwerkt. U hebt ook het recht om deze datagegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen via het adres in onze juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over persoonlijke gegevens.

Verzet tegen promotionele e-mails

We verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van wettelijke vereisten voor websites met betrekking tot het verzenden van promotie- en informatiemateriaal dat niet uitdrukkelijk is gevraagd. De website-exploitant behoudt zich het recht voor om specifieke gerechtelijke stappen te ondernemen als ongevraagd advertentiemateriaal, zoals e-mailspam, wordt ontvangen.

GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE

Cookies

Sommige van onze webpagina's gebruiken cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.


De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde 'sessiecookies'. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek aan de site.


U kunt uw browser configureren om u te informeren over het gebruik van cookies, zodat u per geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. Als alternatief kan uw browser worden geconfigureerd om cookies automatisch te accepteren onder bepaalde voorwaarden of om ze altijd te weigeren, of om cookies automatisch te verwijderen bij het afsluiten van uw browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.


Cookies die nodig zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (zoals de winkelwagen) worden opgeslagen in overeenstemming met Art. 6 lid 1, letter f van de EU van DSGVOGDPR. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies om een geoptimaliseerde service zonder technische fouten te garanderen. Als andere cookies (zoals die welke worden gebruikt om uw surfgedrag te analyseren) ook worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Server logbestanden

De websiteprovider verzamelt en slaat automatisch informatie op die automatisch door uw browser wordt verzonden, zodat uw browser automatisch naar ons verzendt in "serverlogbestanden". Dit zijn:


  • Browsertype en browserversie
  • Besturingssysteem gebruikt
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van het serververzoek
  • IP adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.


De basis voor gegevensverwerking is art. 6 (1) (f) van de EU DSGVOGDPR, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt om een contract te vervullen of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.

Contact Formulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier op onze website, verzamelen wij de gegevens die op het formulier zijn ingevuld, inclusief de contactgegevens die u verstrekt, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. We delen deze informatie niet zonder uw toestemming.


We zullen daarom alle gegevens die u invoert in het contactformulier alleen verwerken met uw toestemming volgens Art. 6 (1) (a) van de EU DSGVOGDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.


We bewaren de gegevens die u op het contactformulier verstrekt totdat u om verwijdering vraagt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de opslag niet langer van toepassing is (bijv. Na het voldoen aan uw verzoek). Alle verplichte wettelijke bepalingen, met name die met betrekking tot verplichte bewaartermijnen, blijven onaangetast door deze bepaling.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om juridische relaties met ons aan te gaan of te wijzigen (stamgegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 (1) (b) van de EU DSGVOGDPR, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt om een contract uit te voeren of voor maatregelen voorafgaand aan een contract. We verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens bij toegang tot onze website (gebruiksgegevens) alleen in de mate die nodig is om u toegang te geven tot onze service of om u hiervoor te factureren.


Verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevens verzonden bij het sluiten van een contract met online winkels, detailhandelaren en postorderbedrijven

We verzenden persoonlijk identificeerbare gegevens alleen aan derden voor zover vereist om aan de voorwaarden van uw contract te voldoen, bijvoorbeeld aan bedrijven die zijn belast met het leveren van goederen op uw locatie of banken die zijn belast met het verwerken van uw betalingen. Uw gegevens worden niet voor een ander doel verzonden, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt voor reclamedoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.


De basis voor gegevensverwerking is art. 6 (1) (b) van de EU DSGVOGDPR, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt om een contract uit te voeren of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.

Gegevens die worden overgedragen bij het aanmelden voor services en digitale inhoud

We verstrekken persoonlijk identificeerbare gegevens alleen aan derden voor zover vereist om aan de voorwaarden van uw contract met ons te voldoen, bijvoorbeeld aan banken die zijn belast met het verwerken van uw betalingen.


Uw gegevens worden niet voor een ander doel verzonden, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt voor reclamedoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.


De basis voor gegevensverwerking is art. 6 (1) (b) van de EU DSGVOGDPR, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt om een contract uit te voeren of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.

Matomo (voorheen Piwik)

Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Matomo. Matomo gebruikt zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website door u kunt analyseren. Voor dit doel wordt de door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website opgeslagen op onze server. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.


Matomo-cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert.


De opslag van Matomo-cookies is gebaseerd op art. 6 (1) (f) van de EU DSGVOGDPR. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.


De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt niet aan derden verstrekt. U kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. We willen u er echter op wijzen dat u hierdoor mogelijk niet van alle functies van deze website kunt genieten.


Als u niet akkoord gaat met de opslag en het gebruik van uw gegevens, kunt u deze functie hier uitschakelen. In dit geval wordt een opt-out-cookie in uw browser opgeslagen om te voorkomen dat Matomo uw gebruiksgegevens opslaat. Als u uw cookies verwijdert, betekent dit dat de opt-out-cookie ook wordt verwijderd. Als u wilt dat uw activiteit niet wordt gevolgd, moet u deze opnieuw activeren wanneer u terugkeert naar onze site.

NIEUWSBRIEF

Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een geldig e-mailadres nodig en informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u ermee instemt deze nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen aanvullende gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis verzameld. We gebruiken deze gegevens alleen om de gevraagde informatie te verzenden en niet door te geven aan derden.


We zullen daarom alle gegevens die u invoert in het contactformulier alleen verwerken met uw toestemming volgens Art. 6 (1) (a) van de EU DSGVOGDPR. U kunt de toestemming voor het opslaan van uw gegevens en e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken, bijv. via de link 'uitschrijven' in de nieuwsbrief. De gegevens die zijn verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.


De gegevens die worden verstrekt tijdens de registratie voor de nieuwsbrief worden gebruikt om de nieuwsbrief te verspreiden totdat u uw abonnement opzegt wanneer deze gegevens worden verwijderd. Gegevens die we voor andere doeleinden hebben opgeslagen (bijvoorbeeld e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast.

PLUGINS EN HULPMIDDELEN

Google Web Fonts

Voor een uniforme weergave van lettertypen gebruikt deze pagina weblettertypen van Google. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.


Voor dit doel moet uw browser een directe verbinding met Google-servers tot stand brengen. Google wordt zich er dus van bewust dat onze webpagina is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web-lettertypen gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang volgens art. 6 (1) (f) van de EU DSGVOGDPR.


Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.


Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de Google Maps-kaartservice via een API. Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.


Als u Google Maps wilt gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt over het algemeen naar een Google-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.


Het gebruik van Google Maps is in het belang van het aantrekkelijk maken van onze website en om de locatie van door ons opgegeven plaatsen op de website te vergemakkelijken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang volgens art. 6 (1) (f) van de EU DSGVOGDPR.


Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens is te vinden in de privacyverklaring van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=nl